New items
Janusz Stanny : plakaty i okładki = posters, book covers
Łempicka : tryumf życia
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design
Joe Zucker
No cover
Type bulletin. #4,