New items
Art of Contemporary China
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Art and China after 1989 : theater of the world
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery