Nowości
Jack Whitten : Jack's Jack
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Mały człowiek
Sean Scully : malarstwo i rzeźba = painting and sculpture
Bad Island