New items
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design
Kobiety z obrazów : nowe historie
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Genezis z ducha", Juliusz Słowacki
Franz Gertsch : Die Siebziger = The Seventies