New items
Julian Boss-Gosławski : cały ten złom = all that scrap
Mouth to mouth : Slavs & Tatars
Krzysztof Kędzierski : pars pro toto, asamblage, rzeźba
From Poland with love : listy do Haralda Szeemanna
Magia de Nájera