New items
Mirosław Bałka : Pracownia Działań Przestrzennych, Wydział Sztuki Mediów = Studio of Spatial Activities Faculty of Media Art
George Segal
Upcoming : wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021 = Upcoming : selected degree pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021
Teka artystyczna uczestników Międzynarodowej Konferencji "Dzieło jako środek w edukacji artystycznej" : 26-28/10/2019
Max Cole : works 1970-2018