New items
Franz Kafka: Proces
Zacznij kochać dizajn : jak kolekcjonować polską sztukę użytkową
Chcę być malarzem
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)