Nowości
Przestrzeń i czas : I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 "Przestrzeń i czas"
Mentalne Pearl Harbour = Mental Pearl Harbor : Sebastian Krok
Art of Liberation : studium prasoznawcze 1988-2018 = a press study 1988-2018. T. 1,
Witraże
Obrazy użytkowe i Horyzonty