New items
Słownik ukrainizmów : interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy = Slovnik ukraïnìzmìv : ìnterpretacìâ pol's'kih ta ukraïns'kih ìlûstratorìv : Art Studio Agrafka, Bovska, Oleg Gryshchenko, Gosia Herba, Jan Kallwejt, Mari Kinovych, Hania Kmieć, Ola Niepsuj, Dawid Ryski, Vadym Solowski, Sophia Suliy, Paweł Szlotawa : 12.05-24.07.2022 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Galeria Re:Medium ul. Piotrkowska 113 = Mìs'ka Galereâ Mistectv u Lodzì Galereâ Re:Medìum vul. P'otrkovs'ka 113
Wojciech Sadley : tkanina życia
Litwa : dwa stulecia fotografii = Lithuania : two centuries of photography
Twój Vincent : Podróż : sztuka, obrazy i kulisy powstawania pierwszej na świecie pełnometrażowej animacji malarskiej
W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające przenoszę się myślą = In these days of tumult, heat and dazzle I retreat in my mind