New items
Sztuka wczesnochrześcijańska
New necklaces : 400 designs in contemporary jewellery
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Historia projektowania graficznego
Kobiety z obrazów : nowe historie