New items
Pokolenia = Generations : Prot Jarnuszkewicz, Adam Myjak, Włodzimierz Szymański
Czerwony monter : Mieczysław Berman: grafik, który zaprojektował polski komunizm
Protection of historical monuments and their conservation
Clifford Ross : Sightlines
Wojciech Fangor : Plakaty = Posters