Nowości
Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych
Ćwiczenia ze sztuki : Kolekcja Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 28.01-17.09.2022
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń
Świat do zaprojektowania