New items
Kinetic structure
City of Pleasure : Paris Between the Wars
Rzeźba w porcelanie, porcelana w rzeźbie = Porcelain sculpture, porcelain in sculpture
Jedyna taka w Polsce... : dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
Contemporary Art and Capitalist Modernization : A Transregional Perspective