New items
Biomorfizm w sztuce XX wieku : między biomechaniką a bezformiem
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Basia Bańda : Najbardziej na świecie = Most in the world
Sztuka i dokumentacja. 25,
Adam Roman