New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],
Fluxus Means Change : Jean Brown's Avant-Garde Archive
Robots : the 500-year quest to make machines human
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 2],