New items
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie
Tadeusz Jackowski
Polska = Poland : Ryszard Kaja (1962-2019)
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Historia seksualności. T. 4,