New items
Basquiat : Boom for real
20 rzeczy o Warszawie
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Lygia Pape : a multitude of forms