New items
Sławomir Toman : obrazy = paintings
Vademecum typografa. T. 1,
Projektant i użytkownik : konteksty komunikacji wizualnej
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Jedyna taka w Polsce... : dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie