New items
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Wojciech Fangor : Plakaty = Posters
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design
Art of Polish Poster