New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Rodin Arp
Dom : idea, przestrzeń
No cover
Spiraling polyhedron
Kopia obrazu "Martwa natura z homarem" Nicolaesa van Geldera : problem artystyczny i warsztatowy