New items
Garden Eden : Masterpieces of Botanical Illustration = Ein Garten Eden : Meisterwerke der botanischen Illustration = Un jardin d'Éden : chefs-d'oeuvre de l'illustration botanique
Caliban and the Witch : Women, the Body and Primitive Accumulation
Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 8, Cz. 1,
Stanisław Jędrzejewski : album poświęcony twórczości artysty = an album of the artist's oeuvre
Jak studiować życie w przestrzeni publicznej