Nowości
Postava (po)stoj : Ján Triaška
Krótka historia teatru w Europie. T. 2
Komiks - teoria
Rozmowy obrazów. Tom 1
Podróże po Włoszech z Artemizją Gentileschi