Nowości
Wierny-portret
Poławiacz cieni : (bajki zebrane)
Glaube Liebe Hoffnung : Zeitgenössische Kunst reflektiert das Christentum = Faith Love Hope : Christianity Reflected in Contemporary Art
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Wystawa prac studentów pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie