Nowości
Neoplastic room : initial state
Zgruzowstanie : przeszłość i przyszłość ruin w architekturze
Tony Cragg : rzeźby i prace na papierze = sculptures and works on paper
Sofie Dawo : Eine textile Revolte = A Textile Subversion
Cosmic Dance : Finding patterns and pathways in a chaotic universe