New items
Vademecum typografa. T. 1,
Void
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Litwa : dwa stulecia fotografii = Lithuania : two centuries of photography