New items
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Eileen Agar : Dreaming oneself awake
Historia teatru
printmakers' bible
Piotr Turek : wibracje i rozmowy koloraturowe