New items
Malując progi : Maria Stangret-Kantor o swoim życiu i twórczości
Tworzywa sztuczne w sztukach wizualnych
Transfashional Post/Inter/Disciplinary Lexicon
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Wincenty Kućma : relief, 2016-2022