New items
Von Bonnard Bis Klemke : Illustrierte Bücher und Mappenwerke aus der Sammlung Wieland Schütz = From Bonnard to Klemke : Illustrated Books and Portfolio Works from the Wieland Schütz Collection
Sztuka duchowości Janiny Kraupe
Faras : katedra w piaskach pustyni : sześćdziesiąt lat po odkryciu = Faras : the cathedral in the desert sands : sixty years after the discovery
Grafika polska w CBWA 1956–1971
Litwa : dwa stulecia fotografii = Lithuania : two centuries of photography