New items
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)
Lichtdurchdrungen : Werke in Glas = Permeated by Light : Works of Glass
Stylepedia : A Visual Directory of Fashion Styles
Cosmic Dance : Finding patterns and pathways in a chaotic universe
Słupsk - dawniej Stolp na pocztówkach