New items
Manekin w peniuarze : Moda w II RP
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
New Beauty : A Modern Look at Beauty Culture, and Fashion
Beuys & Duchamp : Artists of the Future
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw