New items
Pokusa miejsca : przeszłość i przyszłość miast
Textile Landscape : Painting With Cloth in Mixed Media
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Systemy siatek w projektowaniu graficznym : podręcznik dla grafików, typografów i projektantów 3D
Varietes of Visual Experience