Nowości
Architektura w Polsce 1945-1989
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2,
Dlaczego nie było wielkich artystek?
Consuming Scenography : The Shopping Mall as a Theatrical Experience
Silvia Krivošíková