New items
Rozbitkowie sensu = Castaways from sense = Naufragés du sens
Tamara Łempicka : rysunek = drawing
W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające przenoszę się myślą = In these days of tumult, heat and dazzle I retreat in my mind
Francesco Clemente
Saul Steinberg : Between the Lines