Nowości
Edvard Munch
Wspólnota : koło naukowe artystów : Jacek Jagielski, Jarosław Kozakiewicz, Ryszard Ługowski, Paweł Nowak, Jarosław Perszko, Paweł Susid, Andrzej Zwierzchowski
Królowa Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później = Queen Hatshepsut and her temple 3500 years later
Światło obrazu : uwagi o fotografii
Memorias australes desde el Rio de la Plata hasta el Canal del Beagle