New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
Katrin Günther : Aufstieg zum oberen Holzweg = Climbing to the Upper Wild-Goose Trail
Spór : antologia internetowego "Obiegu" 2004-2015
1950s Fashion Print