Nowości
Sztuka i przyjaciele : pisma wybrane Danuty Wróblewskiej
Tacita Dean : landscape, portrait, still life
Korzenie = Kořeny = Roots : Galeria Bielska BWA, 28.06-25.08.2019
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Dzieci światła : 10. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2018 = Children of the light : The 10th Curated Exhibition of Bielska Jesień 2018