New items
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Terytorium
Dürer : zbliżenia
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
Socrealizm i socrealizmy : architektura wnętrz w Polsce : 1949-1956