New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Korean Art : from the 19th centaury to the present
Khmer ceramics : beauty and meaning
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979