New items
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
Alexandra Bircken : A-Z
Error : the Art of Imperfection
New Digital Deal : How the Digital World Could Work : Ars Electronica 2021
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote