Nowości
Sztuka w poczekalni : studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989
Oczy suszy = The eyes of the drought : Dominika Kowynia
Between collectivism and individualism - Japanese avant-garde in the 1950s and the 1960s = Między kolektywizmem a indywidualizmem - awangarda japońska w latach 50. i 60. XX wieku
Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu
Comics : a global history, 1968 to the present