New items
Opt Art : from mathematical optimization to visual design
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Karol Plicka
Arno Rink : Ich male!
Dürer : zbliżenia