New items
Rysunek, malarstwo, koncepcja i polichromia
Polskie style narodowe = Polish national styles : 1890-1918
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981
Kopia obrazu "Martwa natura z homarem" Nicolaesa van Geldera : problem artystyczny i warsztatowy
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction