New items
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Haptyczność poszerzona : zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku
Olga Boznańska (1865-1940) : wystawa zbiorowa
Daniel Rycharski : strachy : wybrane działania 2008-2019
Art of Optical Illusion