New items
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
75 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku = 75 years of the Academy of Fine Arts in Gdańsk
No cover
Type bulletin. #4,
Celina Osiecka : usługi fotograficzne