Nowości
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych
Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction
Spis paru strat
Historia męskości. T. 1,