New items
Modigliani
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
essential Joseph Beuys
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Lygia Pape : a multitude of forms