New items
Michał Gątarek : antynatalizm = antinatalism
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Nie opuszczam rąk : rozmowa z Leonem Tarasewiczem
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi