New items
Dom : idea, przestrzeń
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Ciałaczki : 8.III. - 11.III.2020 ; 4.V. - 15.V.2020, Kraków
Techniki malarskie caravaggionistów : badania obrazów z polskich zbiorów muzealnych
Malarstwo polskie XV-XVIII wieku w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu