New items
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie
Ciężar i lekkość w kulturze : estetyka, poetyka, style myślenia
Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques'a Rancière'a
About her : Teresa Gierzyńska
Ogólnopolskie wystawy fotografiki w Zachęcie 1952-1962