New items
Wystawa prac studentów pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
Spór : antologia internetowego "Obiegu" 2004-2015