New items
Dla szczęśliwszej przyszłości naszych dzieci : motyw dziecka w polskim plakacie i drukach propagandowych w latach 1945-1956
Adobe Premiere Pro CC : oficjalny podręcznik
Malarstwo wciąż żywe... : W poszukiwaniu nowoczesności : Wystawa towarzysząca Festiwalowi EnergaCAMERIMAGE 2018, Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, 11.11.2018-13.01.2019
Judasz
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures